UFAD1
ไฮโลไทย เว็บตรง บริษัทแม่ ไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบออโต้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
โปรโมชั่นติดต่อเรา

terms and conditions - ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ juventusmania.net มีความสำคัญเพื่อกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์นี้. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ juventusmania.net และผูกพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ ที่เข้าใช้บริการ.

หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ระบุ ผู้ใช้จะต้องหยุดใช้บริการและไม่เข้าถึงเว็บไซต์. การเข้าใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ภายในเว็บไซต์จะถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้.

ผู้ใช้จะต้องยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และยอมรับผลผูกพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ ที่เข้าใช้บริการในนามของผู้ใช้. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ juventusmania.net หรือผู้ใช้คนอื่น ๆ.

ข้อตกลงนี้มีผลตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการ และมีผลต่อการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ juventusmania.net เว็บไซต์ของ juventusmania.net ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. การใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือว่าผู้ใช้ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ถูกปรับปรุง

การสมัครและบัญชีใช้งาน

ในการให้บริการผู้ใช้ juventusmania.net กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอายุของผู้ใช้ เพื่อให้ใช้บริการได้ ผู้ใช้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยินยอมรับข้อตกลงนี้. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการ.

การสร้างบัญชีหรือสมาชิกในเว็บไซต์ต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยและควรรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว. ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของตนเอง.

หากผู้ใช้มีการใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทำการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ, juventusmania.net สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการตามไปด้วยการระงับ, ปิดใช้งาน, หรือลบบัญชีของผู้ใช้. หากข้อมูลที่ให้มีข้อบกพร่องหรือเป็นเท็จ, บัญชีของผู้ใช้อาจถูกยกเลิก.

ผู้ใช้มีหน้าที่แจ้งให้ juventusmania.net ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัย. juventusmania.net จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น.

ในกรณีที่ juventusmania.net ต้องลบบัญชีหรือระงับบัญชีด้วยเหตุผลที่ระบุ, ผู้ใช้จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ในระบบนี้ได้. juventusmania.net อาจทำการบล็อกข้อมูลติดต่อของผู้ใช้เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

เนื้อหาผู้ใช้งาน

juventusmania.net ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ และผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง. ข้อมูลที่ถูกส่งหรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้จะถูกตรวจสอบเพื่อตรงตามนโยบายของเว็บไซต์. ผู้ใช้ยอมรับว่า juventusmania.net มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและดำเนินการต่อเนื้อหาที่ส่งมา.

ผู้ใช้ต้องให้ความยินยอมให้ juventusmania.net เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในบัญชีผู้ใช้เพื่อให้บริการ. แต่ไม่มีการรับประกันหรือการรับผิดชอบใดๆ ในการปกป้องข้อมูล. juventusmania.net มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่ฝากไว้หากพบว่าละเมิดนโยบายของเว็บไซต์.

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้นำเข้าไปในเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหาใดๆ. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดในการสำรองข้อมูลของตน.

เว็บไซต์อาจมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า, การตลาด, หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ถือเป็นเหมาะสม. นอกจากนี้, juventusmania.net ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ถูกลบและอาจมีสิทธิ์ในการกู้คืนข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ถูกลบ ตามที่ได้สำรองไว้

สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญา

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งหมายถึงสิทธิ์ที่ได้รับจากกฎหมายในปัจจุบันและในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, การออกแบบ, สิทธิบัตร, การประดิษฐ์, ค่าความนิยม, และสิทธิ์ในการฟ้องร้อง ทั้งหมดนี้รวมถึงสิทธิ์ที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน. นอกจากนี้, มีการกล่าวถึงแอปพลิเคชันและสิทธิ์ในการสมัครและรับสิทธิ์ทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้.

บทความระบุว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เป็นของ ไฮโลไทย หรือบุคคลที่สามให้กับผู้ใช้ และสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่กับ ไฮโลไทย. เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, กราฟิก, และโลโก้ที่ใช้ในเว็บไซต์และบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไฮโลไทย หรือผู้อนุญาต. นอกจากนี้, มีการกล่าวถึงว่า ไฮโลไทย ไม่ได้รับผิดชอบต่อการทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของตน.

บทความกล่าวถึงถึงสิทธิ์และการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการ. ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์หรืออนุญาตในการทำซ้ำหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของ juventusmania.net

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

การสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา. เมื่อมีการดำเนินการแก้ไข, เราจะแจ้งให้ทราบผ่านวิธีที่ได้กล่าวถึงในข้อตกลง, เช่นการโพสต์ที่หน้าหลักของเว็บไซต์. บทความระบุว่าการแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลง, และการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการต่อไปจะถือว่าผู้ใช้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติม.

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากมีการโพสต์การแก้ไข, นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น. การใช้บริการหลังจากวันที่การแก้ไขมีผลบังคับใช้ถือว่าผู้ใช้ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือมีคำถาม ข้อกังวล หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา ข้อตกลง นี้เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อเราได้ที่ด้านล่างนี้

ติดต่อเรา

Copyright 2024 © UFAD1.COM All Rights Reserved.
Powerby : UFABET